Agrochema reklāmas materiāli

Paveiktais:

Sociālo tīklu tekstuālā un vizuālā materiāla izstrāde, preses materiālu vizuālā un tekstālā materiāla izstrāde, korporatīvās dāvanas, izstāžu dizains.

Katra mūsu klienta joma ir īpaša un katrā no tām strādājam atšķirīgi. Reklāmas materiālos Agrochema ir būtiski gan saglabāt korporatīvo stilu, gan strādāt ar spēcīgiem reklāmas tekstiem, kas izceļ konkrēto produktu. Agrochema dizainā vienmēr mēģinām izcelt tieši katra produkta spēcīgās iezīmes un atlasām īpaši atbilstošus vizuālos risinājumus.

Agrochema reklāmas materiāli

Pakalpojums:

Reklāmas materiālu dizains, digitālais dizains.

Paveiktais:

Sociālo tīklu tekstuālā un vizuālā materiāla izstrāde, preses materiālu vizuālā un tekstālā materiāla izstrāde, korporatīvās dāvanas, izstāžu dizains.

Katra mūsu klienta joma ir īpaša un katrā no tām strādājam atšķirīgi. Reklāmas materiālos Agrochema ir būtiski gan saglabāt korporatīvo stilu, gan strādāt ar spēcīgiem reklāmas tekstiem, kas izceļ konkrēto produktu. Agrochema dizainā vienmēr mēģinām izcelt tieši katra produkta spēcīgās iezīmes un atlasām īpaši atbilstošus vizuālos risinājumus.