Baumit Fasādes apdares kampaņa

Pakalpojums:

Komunikācijas kampaņas, digitālais dizains, reklāmas materiālu dizains


Paveiktais:

X

Uzņēmuma Baumit mārketinga materiālu pamatā ir sievietes seja, kura īpaši pielāgota katram būvmateriālu veidam un komunikāciju kampaņā šīs centrālais vizuālais tēls tika ietērpts stāstā “Mājas fasāde ir tava seja”, kas norāda uz mūsu mājām kā vadlīniju arī tam, kā rūpējamies par savu īpašumu un kvalitāti kā galveno vērtību būvmateriālu atlasē. Kampaņa veiksmīgi noritēja sadarbībā ar “Rīgas Būvserviss”, kur nopērkami Baumit produkti.

Baumit Fasādes apdares kampaņa

Pakalpojums:

Komunikācijas kampaņas, digitālais dizains, reklāmas materiālu dizains

Paveiktais:

X

Uzņēmuma Baumit mārketinga materiālu pamatā ir sievietes seja, kura īpaši pielāgota katram būvmateriālu veidam un komunikāciju kampaņā šīs centrālais vizuālais tēls tika ietērpts stāstā “Mājas fasāde ir tava seja”, kas norāda uz mūsu mājām kā vadlīniju arī tam, kā rūpējamies par savu īpašumu un kvalitāti kā galveno vērtību būvmateriālu atlasē. Kampaņa veiksmīgi noritēja sadarbībā ar “Rīgas Būvserviss”, kur nopērkami Baumit produkti.