GRINDEX ZĪMOLA SORBEX REKLĀMAS KAMPAŅA

Paveiktais:

Dizaina koncepta izstrāde, reklāmas materiālu dizains, reklāmas materiālu druka, autotransporta reklāma, vides reklāma.

Jauna medikamenta ienākšana tirgū nav viegls process, taču ļoti būtisks aspekts ir sabiedrības izglītošana par medikamenta lietošanu. Izvēlējāmies radošajā risinājumā norādīt uz jau pazīstamo, un, loģiskā ķēdītē no zināmā uz nezināmo parādīt Sorbex kā modernāku jau pazīstamās oglītes versiju. Veidojām gan reklāmas materiālus aptiekām, gan autotransporta dizainu un reklāmu pilsētvidē.

GRINDEX ZĪMOLA SORBEX REKLĀMAS KAMPAŅA

Pakalpojums:

Komunikācijas kampaņas, reklāmas materiālu dizains, digitālais dizains.

Paveiktais:

Dizaina koncepta izstrāde, reklāmas materiālu dizains, reklāmas materiālu druka, autotransporta reklāma, vides reklāma.

Jauna medikamenta ienākšana tirgū nav viegls process, taču ļoti būtisks aspekts ir sabiedrības izglītošana par medikamenta lietošanu. Izvēlējāmies radošajā risinājumā norādīt uz jau pazīstamo un loģiskā ķēdītē no zināmā uz nezināmo parādīt Sorbex kā modernāku jau pazīstamās oglītes versiju. Veidojām gan reklāmas materiālus aptiekām, gan autotransporta dizainu un reklāmu pilsētvidē.