TENAPORS SILTINĀŠANAS KAMPAŅA

Paveiktais:

Dizaina koncepta izstrāde, tekstuālā materiāla sagatavošana, vizuālo materiālu maketēšana, LED ekrānu video, sociālo tīklu satura izstrāde, sociālo tīklu kampaņas sagatavošana un vadīšana.

Rīgas Būvserviss sadarbības partneris Tenapors piedāvā lieliskus siltināšanas risinājumus. Mūsu uzdevums bija parādīt produkta EPS 100 lieliskās īpašības, izmantojot dizaina un tekstuālos risinājumus, kā arī veidot komunikācijas kampaņu, veicinot produkta atpazīstamību un pārdošanu. Kampaņas ietvaros izstrādājām galveno vizuāli, video, digitālos un drukātos materiālus atbilstoši pielietojumam un Rīgas lielo LED ekrānu video.

Tenapors siltināšanas kampaņa

Pakalpojums:

Paveiktais:

Dizaina koncepta izstrāde, tekstuālā materiāla sagatavošana, vizuālo materiālu maketēšana, LED ekrānu video, sociālo tīklu satura izstrāde, sociālo tīklu kampaņas sagatavošana un vadīšana.

Rīgas Būvserviss sadarbības partneris Tenapors piedāvā lieliskus siltināšanas risinājumus. Mūsu uzdevums bija parādīt produkta EPS 100 lieliskās īpašības, izmantojot dizaina un tekstuālos risinājumus, kā arī veidot komunikācijas kampaņu, veicinot produkta atpazīstamību un pārdošanu. Kampaņas ietvaros izstrādājām galveno vizuāli, video, digitālos un drukātos materiālus atbilstoši pielietojumam un Rīgas lielo LED ekrānu video.